Tot uw dienst

Pensioenadvies kwaliteit

“IK WEET NU EENMAAL HEEL VEEL VAN PENSIOEN”.

In de financiële dienstverlening wordt:

 • Op product niveau reclame gemaakt. Schermend met aantrekkelijke rendementen en mooie kortingen.
 •  De adviseur gepresenteerd als onafhankelijk. Dit zou door de klant als een pre beschouwd moeten worden. Terwijl de klant een commissie afhankelijk advies niet als onafhankelijk mag beschouwen.
 •  Negatief gesproken over de concurrenten en andere aanbieders. Het is een vorm van nestvervuiling.

Ik adverteer niet met producten.
Ik heb geen logo’s van financiële aanbieders nodig.
Ik hoef zeker niet te roepen dat ik onafhankelijk ben. En wil al helemaal niet negatief spreken over de concurrenten.
Ik geef uitstekend pensioenadvies. Een advies waarvoor u graag wilt betalen.

 

“IK WEET NU EENMAAL HEEL VEEL VAN PENSIOEN”.

EN

“IK KAN ER OOK HEEL GOED EN DUIDELIJK OVER SPREKEN”.

En dat is wat met kwaliteitsbeheersing wordt bedoeld.

 


Dienstverlening beslissingsbeïnvloeders

Dienstverlening voor accountants, fiscalisten, administratiekantoren en assurantiekantoren.

 • Berekeningen pensioen in eigen beheer, opstellen pensioenbrieven en advies over afdekken van verzekerbare risico’s.
 •  Stamrechtvoorzieningen en stamrechtovereenkomsten.
 •  Jaarlijks actuarieel waarderen van de pensioen en stamrechtvoorziening.
 •  Berekening en advies bij echtscheiding. Met name bij een pensioenregeling in eigen beheer.
 •  Advies over extern opbouwen van de pensioenvoorziening.
 •  Advies over de pensioenopbouw voor de zelfstandig ondernemer. Inclusief de verzekerbare risico’s.
 •  Advies en begeleiding pensioenregeling voor werknemers. Zowel nieuw als bestaand. Implementeren en onderhouden.
 • Advies en begeleiding bij pensionering.
 •  Financiële planning, dit is tenslotte de basis van een goed pensioenadvies.
 •  Jaarruimte berekeningen, met bijbehorende oplossingen.
 •  Uitleg, toelichting, een gesprek over pensioen. Met als doel dat de klant begrijpt hoe zijn/haar pensioenvoorziening er uit ziet.
 •  Second opinion. Van een lopende regeling of van een voorgestelde regeling. Even een paar uurtjes investeren om zeker te weten of de regeling (lopend of aangeboden) de juiste is.

Deze dienstverlening wordt afgestemd op de behoefte. Veel accountants maken bijvoorbeeld zelf de eigen beheer berekeningen. Vanuit aansprakelijkheidsoverweging kan het soms beter zijn deze uit te besteden. U geeft aan wat u nodig heeft. En daar pas ik mijn dienstverlening op aan.

Dienstverlening bedrijven

Mijn dienstverlening voor bedrijven is persoonlijk. Ik adviseer u. Ik begeleid de implementatie van de gezamenlijk gekozen regeling en ik bewaak de voortgang. Ondersteuning daarbij krijg ik van de goed opgeleide werknemers van Pensioen Service Kantoor.

 •  Het onderhoud van de pensioenregeling. Dit moet vanuit de wettelijk voorgeschreven zorgplicht. Maar  ik doe dit vanuit service. Veel contracten worden niet actief beheerd, terwijl er in de tariefstelling wel een provisie opslag werd berekend.
 •  Spreekuur voor de werknemers, waarbij ingegaan zal worden op de oudedagsvoorziening van de werknemer. Dus ook zijn/haar individuele regelingen en bij vorige werkgevers opgebouwde rechten.

Onderhoud betekent controle en contact. Controle van het door de uitvoerder geleverde werk en contact met de uitvoerder. Ontlasten van de werkgever/HRM afdeling. En zekerheid over een juiste uitvoer van de regeling. Onderhoud betekent ook up to date houden van de regeling. Aan recente wetgeving. Eigenlijk is mijn dienstverlening niets bijzonders. Het enige bijzondere is dat ik het wel doe!
Financiële planning

Ik ben geen financieel planner. Maar de echte pensioenadviseur doet wel aan financiële planning. Tenslotte gaat het bij pensioenadvies om toekomst en financiën. Hoe denkt u hoe uw toekomst er uit gaat zien of hoe zou u het willen. Welk inkomen is daarbij nodig. En hoeveel van dat inkomen gaat u al bereiken. Met uw huidige voorzieningen.

Wanneer je met dit soort vraagstukken bezig bent, dan ben je aan het plannen. Kortom, financiële planning. Alleen ik laat specialistische zaken zoals testamenten en bijzondere fiscale adviezen over aan de notarissen en fiscalisten.

Ik werk niet met kant en klare planningsrapporten. Geen grafieken en geen standaardrapporten. Maar een speciaal voor u gemaakt pensioenrapport. Een rapport waarin u uw huidige voorzieningen, uw huidige inkomen en uw huidige vermogenspositie kunt teruglezen. Uw wensen en ideeën staan omschreven. En de door mij geadviseerde route om deze wensen en ideeën te bereiken. Uitgaande van de huidige positie. Een pensioenrapport als vertrekpunt. Omdat financiële planning nu eenmaal onderhouden moet worden, is het vastleggen van de basis van wezenlijk belang. Zonder deze basis kan er geen sprake zijn van begeleiding.

 

http://cms_files/DVD%20Pensioenservicekantoor.pdf